Gemeente Graft-De Rijp

Welkom bij de gemeente Graft-De Rijp


Op deze pagina vindt u de belangrijkste persberichten van de gemeente. Voor meer persberichten klikt u op "Nieuws" onder de categorie "Actueel".


 

Openingstijden Burgerzaken in augustus

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 12.30 uur. Vanwege de vakantieperiode is de afdeling Burgerzaken op donderdagmiddag gesloten. De eerste middagopenstelling is op donderdag 21 augustus van 15.30 – 17.00 uur.

lees meer

Overlijden brandweerduiker John Impink

gemeentehuis
Maandag 4 augustus jl. kwam brandweerduiker John Impink (50) van het korps Heerhugowaard om het leven bij de hulpverlening tijdens een waterongeval in Koedijk. Zijn overlijden heeft grote indruk achtergelaten bij brand- en hulpverleningsorganisaties. Niet alleen bij de directe collega’s van de
kazernes Langedijk, Schermer en Heerhugowaard, maar op alle 52 posten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heerst een groot gevoel van verlies. De medewerkers van de veiligheidsregio en gemeenten zijn aangeslagen.
 
lees meer

Gemeentelijk servicepunt in De Mieuwijdt

Nieuwe locatie gemeentelijk servicepunt

Gelet op de benodigde voortgang en voorbereidingen heeft het college van Graft-De Rijp in haar vergadering op 8 juli jl. een principebesluit genomen om het gemeentelijk servicepunt te huisvesten in De Mieuwijdt. De beschikbare ruimte in De Mieuwijdt is zeer passend voor huisvesting van een servicepunt. Daarnaast zijn overwegingen bij een keuze voor deze locatie onder andere de bijdrage die het servicepunt levert aan het behoud van De Mieuwijdt in de gemeente en de ontwikkeling van andere maatschappelijke functies in het pand.

lees meer

SAMEN BIJDRAGE(N)

geld

Voor instellingen en verenigingen!
Het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen van de gemeente Graft-De Rijp en het versterken van de onderlinge betrokkenheid!

 

lees meer

Graft-De Rijp sluit 2013 af met een positief saldo

Geld

De gemeente Graft-De Rijp sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van € 482.000. Dat blijkt uit de jaarrekening 2013. Wethouder Pieter Dijkman: “Graft-De Rijp gaat financieel gezond richting de herindeling per 1 januari 2015. En daar zijn we erg trots op. Wij presenteren dan ook graag deze jaarrekening van Graft-De Rijp, die deze op donderdag 3 juli 2014 behandelt.”

lees meer

Graft-De Rijp bezoekt Zuid-Korea voor uitwisselingsprogramma

Het beeld van Jan Janszoon Weltevree pronkt hier in De Rijp. Menigeen weet dat exact hetzelfde beeld ook te vinden is in Seoul, Zuid-Korea. Dat was het land waar Weltevree zo’n vierhonderd jaar geleden belandde en waar hij uiteindelijk een machtige positie wist te verwerven als adviseur van de Koning. Door contact met een andere Nederlander uit die tijd, Hamel uit Gorinchem, is het bestaan van Weltevree en het land Korea bekend geworden hier in het Westen, hier in De Rijp.

lees meer

Beleidsarm: de nieuwe raad is aan zet vanaf 2015

Financiële uitgangspositie vanaf 2015 goed voor nieuwe gemeente Alkmaar.

De colleges Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer hebben de concept voorjaarsnota 2015-2018 aan de drie gemeenteraden aangeboden.

Op 1 januari 2015 is de herindeling een feit. Met de voorjaarsnota wordt een gezond financieel perspectief meegegeven aan de nieuwe gemeente. Volgens de huidige ramingen zijn er de komende jaren tot 2017 geen nieuwe bezuinigingen nodig. 

lees meer

Lekker varen? Ook op het water gelden regels!

De zomer komt er aan. De laatste maanden hebben we al volop kunnen genieten van heerlijke temperaturen. De bootjes zijn weer opgeknapt en in het water gelaten. Varen is natuurlijk erg leuk, daar kan je van genieten. Iedereen op zijn of haar eigen manier: met de kano, roeiboot of motorboot, met een groep of alleen. Als het weer het even toelaat, neemt de drukte op het water ook toe. Houdt iedereen zich aan de regels op het water en aan de waterkant, dan blijft het ook voor iedereen genieten. Bij de gemeente zijn al meerdere meldingen van overlast binnengekomen met betrekking tot snelheid en geluidsoverlast van jongeren in bootjes. De politie houdt toezicht op de naleving van de regels en gaat de komende periode ook bekeuren.

lees meer

Grofhuishoudelijk afval

Let op:  Aan het laten ophalen van grofhuishoudelijk afval zijn kosten verbonden. U kunt ook uw afval gratis brengen naar:

lees meer

Nieuws

lees meer
hoog contrast