Gemeente Graft-De Rijp

Welkom bij de gemeente Graft-De Rijp


Op deze pagina vindt u de belangrijkste persberichten van de gemeente. Voor meer persberichten klikt u op "Nieuws" onder de categorie "Actueel".


 

Verkiezingen Europees Parlement 2014

Op 22 mei 2014 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Kijk voor alle informatie over de verkiezingen op www.alkmaar.nl/verkiezingen. Deze website is ook aangepast met informatie voor bewoners van Graft-De Rijp en Schermer. U kunt uw vragen over verkiezingen mailen naar Bureau Verkiezingen: y.deitmers@graftderijp.nl of naar verkiezingen@alkmaar.nl.

Stempas

U krijgt uw stempas op 3 mei bezorgd. Met uw stempas en uw legitimatiebewijs kunt u op 22 mei in één van de 5 stembureaus in Graft-De Rijp stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wanneer u op 22 mei in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Het formulier om een kiezerspas aan te vragen vindt u onder ‘kiezerspas’ op de website www.alkmaar.nl/verkiezingen. U kunt het formulier ook afhalen bij de balie in het Gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp.

Iemand anders laten stemmen

Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, dan kunt u een andere kiezer machtigen. Binnen de gemeente kan dit door de het volmachtgedeelte aan de achterkant van uw stempas in te vullen. Vervolgens geeft u deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan een andere kiezer. 

Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas ontvangt, of wilt u een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen? Dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen via de gemeente. Het formulier om iemand anders te machtigen, vindt u onder ‘volmacht’ op de website www.alkmaar.nl/verkiezingen. U kunt het formulier ook afhalen bij de balie in het Gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp.

lees meer

Nieuwe locatie Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Leeghwater

gemeentehuis

In verband met de woningbouw De Pauw is de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Leeghwater (LR&PC Leeghwater) gedwongen de huidige locatie te verlaten. Inmiddels is er na verschillende overleggen met LR&PC Leeghwater, hotel De Rijper Eilanden en de gemeente overeenstemming bereikt over de verplaatsing van de locatie.

lees meer

informatiemarkt Koningsdag

Logo Koningsdag Graft-De Rijp 2014

Over krap een maand is het zover! Dan barst Koningsdag in De Rijp los. Op 3 april werden de aanwezigen van de informatiebijeenkomst geïnformeerd over de Koninklijke route en het programma. Kijk op onze Koningsdagpagina voor alle informatie.

lees meer

Informatieavond Cultuur, economie en toerisme, sport en recreatie

Fusielogo

De stuurgroep Fusie Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer nodigt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van harte uit voor een informatieavond over de gemeentelijke herindeling met als speciaal thema Cultuur, economie en toerisme, sport en recreatie.

lees meer

Overeenkomst eerste fase van de Pauw

Woningbouw De Pauw

Op maandag 31 maart, om 16.00 uur is de koopovereenkomst getekend tussen gemeente Graft-De Rijp en Smit's Bouwbedrijf voor de verkoop van de grond van de eerste fase van De Pauw.

lees meer

Brandweer Graft-De Rijp introduceert nieuw brandweervoertuig

brandweerlogo

Op vrijdag 28 maart nam de brandweer in Graft-De Rijp een nieuw brandweervoertuig in gebruik. Burgemeester Ria Oosterop- van Leussen ontving het voertuig uit handen van Petra Abma, commandant van brandweer Alkmaar en Graft-De Rijp en overhandigde het blusvoertuig aan de vrijwilligers van de post Graft-De Rijp. Per 1 januari 2014 valt brandweer Graft-De Rijp onder brandweer Alkmaar. Dit voertuig is een vervanging van de huidige kleine tankautospuit die 15 jaar geleden is aangeschaft voor de incidentbestrijding in de krappe dorpskernen.

lees meer

Beleef Koningsdag mee via via Facebook, Instagram en Twitter!

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Koningsdag 2014. Via Facebook, Instagram en Twitter vindt u leuke verhalen, anekdotes, filmpjes en foto's over de voorbereidingen op Koningsdag 2014 in De Rijp.

lees meer

Ruimere openingstijden

Openingstijden zomer

In verband met de te verwachten zomerdrukte is de afdeling Burgerzaken de volgende donderdagen open van 15.30 tot 19.00 uur:

- donderdag 3 april 2014
- donderdag 17 april 2014
- donderdag  8 mei 2014
- donderdag 22 mei 2014
- donderdag 12 juni 2014
- donderdag 26 juni 2014

lees meer

Gratis compost voor inwoners gemeente Graft-De Rijp

compost

Heeft u ook de voorjaarskriebels en wilt u in uw tuin aan de slag ? Haal dan gratis compost op om uw tuin gezond te houden. De compost ligt vanaf woensdag 26 maart op het parkeerterrein op de Ringdijk in West-Graftdijk. U kunt de compost zelf opscheppen en meenemen op een aanhanger of in zelf meegebrachte zakken. De gemeente heeft de compost gekregen van HVC compostering en biedt het inwoners aan als bedankje voor het scheiden van afval. U mag meenemen wat u nodig heeft, maar laat u ook wat over voor uw gemeentegenoten?

lees meer

Bekendmaking: Indienen van Wob-verzoeken niet digitaal

Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maakt bekend, dat zij in hun vergadering van 11 maart 2014 op grond van art. 2:15 lid 1 Algemene wet bestuursrecht heeft besloten voor het indienen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de digitale weg uit te sluiten.

Dit betekent, dat verzoeken in het kader van de Wob dus niet meer per e-mail, sms, of fax aan de gemeente kunnen worden gedaan. Een verzoek dient in de toekomst schriftelijk of mondeling te gebeuren. Het betreffende besluit treedt in werking op de dag na die van deze bekendmaking, te weten 19 maart 2014.

lees meer

Gekoppelde rookmelders in de straat, buurt of dorp:

gemeentehuis

Gekoppelde rookmelders in de straat, buurt of dorp: is brandveiliger én versterkt de saamhorigheid!

Op 7 maart jl. vond de finale van Slimmere Zorg plaats. Het Graft-de Rijpse project Gekoppelde Rookmelders viel in de prijzen en ontvangt een bijdrage van € 10.000 euro voor de projectkosten. Slimmere Zorg is de pilot die inwoners en organisaties van Alkmaar aanmoedigt om innovatieve voorzieningen te ontwikkelen. Dit met het oog op de nieuwe Wmo-wetgeving die in 2015 ingaat. Finalisten maakten kans op een financiële ondersteuning vanuit de gemeente.

lees meer

Nieuws

lees meer
hoog contrast