Gemeente Graft-De Rijp

Welkom bij de gemeente Graft-De Rijp


Op deze pagina vindt u de belangrijkste persberichten van de gemeente. Voor meer persberichten klikt u op "Nieuws" onder de categorie "Actueel".


 

Alle info op Alkmaar.nl

logo

Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor alle gemeentelijke producten, diensten en informatie terecht op Alkmaar.nl.

lees meer

Nieuw postbus gebruiken

Vanwege de fusie met de gemeenten Alkmaar en Schermer is per 19 december ons postbusnummer opgezegd.

Stuur uw post in het vervolg naar Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR en voorkom dat uw post retour afzender wordt teruggestuurd.

U kunt ook mailen naar post@alkmaar.nl  

 

lees meer

Belangrijke informatie Burgerzaken in 2014

Graft-de Rijp

De datum van de fusie tussen Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer nadert met rasse schreden. Ter voorbereiding hierop moeten de drie gemeenten hun systemen op elkaar afstemmen. Dit heeft gevolgen voor een aantal zaken, zoals de openingstijden van Burgerzaken.

lees meer

De Uitkomst

De Uitkomst

De Uitkomst is een regionale huis-aan-huiskrant voor de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Beemster. Het gemeentelijke nieuws, de officiële mededelingen en de aankondigingen voor commissie- en raadsvergaderingen worden wekelijke gepubliceerd op de Informatierubriek van gemeente Graft-De Rijp. 

lees meer

College werkt mee aan vestigen van supermarkt in gemeentehuis

Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp hebben besloten om in principe medewerking te verlenen aan het vestigen van een Deen supermarkt in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Dit besluit volgt op het bod dat de gemeente heeft ontvangen van Deen. Vanaf 1 januari a.s. is het gemeentehuis niet meer als zodanig in gebruik wegens de fusie met Alkmaar en Schermer.

lees meer

Gemeenteraads(herindelings)verkiezingen

verkiezingen

Verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag vindt u op www.alkmaar.nl/verkiezingen.  

lees meer

Veranderingen 2015: jeugd, zorg en werk & inkomen

In 2015 verandert er veel in de zorg voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jongeren en mensen die moeilijk aan werk komen. Lees meer over de veranderingen.

lees meer

Verbeteren dienstverlening

Wellicht bent u er de afgelopen tijd tegenaan gelopen: u staat lang in de wacht bij een telefoontje naar uw gemeente of de betalingstermijn van uw factuur wordt overschreden. De drie gemeentebesturen van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zijn van mening dat de gemeentelijke dienstverlening,+ waaronder de telefonische bereikbaarheid en post- en factuurafhandeling, verbetering behoeft. Het onderwerp heeft daarom alle aandacht. De gemeente Alkmaar - die ook voor Graft-De Rijp en Schermer de dienstverlening verzorgt - heeft verschillende acties genomen: inzetten van meer personeel, aanpassen van werkwijzen en verbeteren van apparatuur. Dit heeft tot diverse verbeteringen in de dienstverlening geleid; deze acties worden de komende tijd worden voortgezet.

lees meer

SAMEN BIJDRAGE(N)

geld

Voor instellingen en verenigingen!
Het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen van de gemeente Graft-De Rijp en het versterken van de onderlinge betrokkenheid!

 

lees meer

Beleidsarm: de nieuwe raad is aan zet vanaf 2015

Financiële uitgangspositie vanaf 2015 goed voor nieuwe gemeente Alkmaar.

De colleges Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer hebben de concept voorjaarsnota 2015-2018 aan de drie gemeenteraden aangeboden.

Op 1 januari 2015 is de herindeling een feit. Met de voorjaarsnota wordt een gezond financieel perspectief meegegeven aan de nieuwe gemeente. Volgens de huidige ramingen zijn er de komende jaren tot 2017 geen nieuwe bezuinigingen nodig. 

lees meer

Grofhuishoudelijk afval

Let op:  Aan het laten ophalen van grofhuishoudelijk afval zijn kosten verbonden. U kunt ook uw afval gratis brengen naar:

lees meer

Nieuws

lees meer
hoog contrast