Gemeente Graft-De Rijp

Welkom bij de gemeente Graft-De Rijp


Op deze pagina vindt u de belangrijkste persberichten van de gemeente. Voor meer persberichten klikt u op "Nieuws" onder de categorie "Actueel".


 

De Uitkomst

De Uitkomst

De Uitkomst is een regionale huis-aan-huiskrant voor de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Beemster. Het gemeentelijke nieuws, de officiële mededelingen en de aankondigingen voor commissie- en raadsvergaderingen worden wekelijke gepubliceerd op de Informatierubriek van gemeente Graft-De Rijp. 

lees meer

Gemeenteraads(herindelings)verkiezingen 19 november 2014

verkiezingen

Op woensdag 19 november kunt u vanaf 07.30 uur uw stem uitbrengen op één van de 64 stembureaus in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp. De stembureaus zijn geopend tot 21.00 uur.

Verkiezingsuitslag

Vanavond rond middernacht is de voorlopige uitslag op partijniveau bekend. Morgenmiddag volgt de voorlopige uitslag op kandidaatsniveau. De definitieve uitslag is vrijdag rond 11.00 uur bekend.

Verkiezingskrant

Op woensdag 22 oktober 2014 is de Verkiezingskrant huis-aan-huis verspreid in Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. Hierin staat alles over de komende verkiezingen.

lees meer

Graft-De Rijp bezoekt Korea

gemeentehuis

Drie directeuren van scholen uit de gemeente Graft-De Rijp hebben afgelopen week, samen met burgemeester Ria Oosterop-van Leussen en haar bestuursassistente Karin Ossebaar een bezoek gebracht aan Zuid-Korea. Zij deden dat op uitnodiging van de Zuidkoreaanse ambassadeur in Nederland en samen met drie schooldirecteuren uit Gorinchem.

lees meer

Graft-De Rijp tekent contract voor gemeentelijk servicepunt

logo

Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen ondertekende 7 november jl. een contract met Woonwaard voor het vestigen van een gemeentelijk servicepunt in verzorgingshuis De Mieuwijdt in Graft. De ondertekening vond plaats in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Namens de wooncorporatie ondertekende directeur Pierre Sponselee.

lees meer

Veranderingen 2015: jeugd, zorg en werk & inkomen

In 2015 verandert er veel in de zorg voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jongeren en mensen die moeilijk aan werk komen. Lees meer over de veranderingen.

lees meer

Startsignaal project ‘realisatie NGA-netwerk’

de volger

Op 29 oktober 2014 om 12.00 uur gaven Jan van Run (gedeputeerde van de Provincie), Pieter Dijkman (wethouder gemeente Graft-De Rijp) en Rene Veerman (voorzitter van het Parkmanagement de Volger), het startsignaal voor het project ‘realisatie NGA-netwerk’ (Next Generation Acces netwerk).

lees meer

Schapenstal Tuipoppe opent deuren

schaap

Wethouder Lino Zwitselaar nam zondag 26 oktober tijdens de open dag de schapenstal van natuurlijk-biologisch veehouder Raymond Zijp officieel in gebruik. Deze nieuwe schapenstal is gelegen op zijn agrarisch bouwperceel in de Eilandspolder, gelegen naast het Oostdijkje.

lees meer

Eerste paal brede school De Pauw

Vitaal

Donderdag 23 oktober was het zover: de eerste paal voor de nieuwbouw van de brede school De Pauw in De Rijp ging de grond in. Projectwethouder Joop Klukhuhn verrichtte de officiële handeling om 14:45 uur op het bouwterrein van de nieuwe brede school. 

lees meer

Gratis brandstofbon na volgen cursus alcohol en verkeer

alcohol en verkeer

Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die wonen in de gemeente Graft-De Rijp, ontvangen binnenkort een brief van de gemeente Graft-De Rijp. De gemeente biedt hen een gratis cursus Alcohol en Verkeer aan. De cursus wordt gegeven op maandavond 24 november. Jongeren die de cursus volgen, krijgen na afloop een brandstof bon ter waarde van € 25-.

lees meer

Samen Bijdrage(n): college honoreert groot deel aanvragen van kernen

Samen BIjdragen

Afgelopen week heeft het college van B&W van Graft-De Rijp zich gebogen over de vele aanvragen voor een financiële bijdrage die door kernen zijn ingediend en het advies daarover van de beoordelingscommissie van Samen Bijdrage(n). Het college heeft geheel conform het advies van de commissie besloten, met als resultaat het toekennen van een groot deel van de aanvragen uit de kernen. In totaal betreft dat een bedrag van circa € 450.000,-.

lees meer

De Week van de Veiligheid

Veiligheid

In De Uitkomst van week 41 alles over De Week van de Veiligheid:
- Signaleren verdacht gedrag
- Interview Wijkagent 
- Wat is cybercrime eigenlijk
- Inbraakpreventieteams bellen woensdag 8 oktober bij u aan! 
- Wanneer belt u wie?

lees meer

Verbeteren dienstverlening

Wellicht bent u er de afgelopen tijd tegenaan gelopen: u staat lang in de wacht bij een telefoontje naar uw gemeente of de betalingstermijn van uw factuur wordt overschreden. De drie gemeentebesturen van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zijn van mening dat de gemeentelijke dienstverlening,+ waaronder de telefonische bereikbaarheid en post- en factuurafhandeling, verbetering behoeft. Het onderwerp heeft daarom alle aandacht. De gemeente Alkmaar - die ook voor Graft-De Rijp en Schermer de dienstverlening verzorgt - heeft verschillende acties genomen: inzetten van meer personeel, aanpassen van werkwijzen en verbeteren van apparatuur. Dit heeft tot diverse verbeteringen in de dienstverlening geleid; deze acties worden de komende tijd worden voortgezet.

lees meer

Trampolines en boottrailer verwijderen uit openbare ruimte

gemeentehuis

Aan de Julianalaan 77 en de Bellesloot achter Morgenstraat 12 in De Rijp zijn trampolines geplaatst op de openbare ruimte. Trampolines horen op eigen erf. Als er ongelukken gebeuren is nu de gemeente verantwoordelijk. Ook kan de gemeente nu het gras niet maaien. Daarom het vriendelijke verzoek om de trampolines zo snel mogelijk te verwijderen. Ook de boottrailer die al de hele zomer in het gras geparkeerd staat op de Noorderstraat naast nummer 41 in West-Graftdijk, moet verwijderd.

lees meer

Oud papier inzameling vanaf 20 september 2014

krant
Wethouder Joop Klukhuhn en de verenigingen Arti, Poparti en Rijper IJsclub hebben afspraken gemaakt voor het gezamenlijk ophalen van oud papier in gemeente Graft-De Rijp. Het initiatief hiervoor kwam van de verenigingen. Tot 1 september werd oud papier opgehaald door de Zangertjes uit Volendam.
lees meer

Kappen bomen

bomen

Twee bomen naast Fluytschip 1 en 2 en twee bomen naast Bellesloot 11 worden gekapt. De bomen staan te dicht op de woningen. De bomen worden uit voorzorg gekapt.om schade aan de woningen te voorkomen, bijvoorbeeld bij storm.

lees meer

Schapenstal Eilandspolder mag blijven staan

eilandspolder

Natuurlijk-biologisch veehouder Raymond Zijpheeft rechtsgeldig zijn nieuwe schapenstal opgericht op zijn agrarisch bouwperceel in de Eilandspolder, gelegen naast het Oostdijkje. Regelmatig is door de Stichting Open Polders opgemerkt dat Raymond Zijp misbruik heeft gemaakt van het recht door over te gaan tot het bouwen van de betwiste schapenstal. Dit is juridisch in ieder geval niet aan de orde. Er is gebruik gemaakt van de omgevingsvergunning activiteit bouwen.

lees meer

Uitnodiging herbestemming locaties brede school

Brede school

Op dinsdag 20 september vindt een bijeenkomst plaats over de herbestemming van de locaties die vrijkomen na de ingebruikname van de brede school aan de Jan Ploegerlaan. Het betreft de huidige locaties van de St. Jozefschool, Baanbreker en de Tweemaster en de bibliotheek/peuterspeelzaallocatie.

lees meer

Start bouwrijp maken De Pauw

de pauw

De afgelopen jaren is gewerkt aan de plannen voor woningbouw in De Pauw. Op dit moment het bouw- en woonrijp maken van de eerste fase. Deze eerste fase is het meest zuidelijke deel van het gebied en omvat totaal 31 woningen. Aannemersbedrijf Schot Infra gaat de infrastructuur aanleggen en zoals bekend gaat Smit’s Bouwbedrijf zorgen voor de bouw en verkoop van de woningen.

lees meer

Gemeente Graft-De Rijp en Parkmanagement De Volger ondertekenen intentieovereenkomst

de volger

Wethouder Pieter Dijkman en Rene Veerman, voorzitter van het Parkmanagement, ondertekenden de intentieovereenkomst en een beheerovereenkomst op dinsdag 26 augustus op het bedrijventerrein De Volger in De Rijp.

lees meer

Vacature / Gemeente Alkmaar zoekt:

Alkmaar
Twee burgerleden en twee plaatsvervangend burgerleden (m/v).
lees meer

Graft-De Rijp bezoekt Zuid-Korea voor uitwisselingsprogramma

Het beeld van Jan Janszoon Weltevree pronkt hier in De Rijp. Menigeen weet dat exact hetzelfde beeld ook te vinden is in Seoul, Zuid-Korea. Dat was het land waar Weltevree zo’n vierhonderd jaar geleden belandde en waar hij uiteindelijk een machtige positie wist te verwerven als adviseur van de Koning. Door contact met een andere Nederlander uit die tijd, Hamel uit Gorinchem, is het bestaan van Weltevree en het land Korea bekend geworden hier in het Westen, hier in De Rijp.

lees meer

Uitnodiging aanvragers SAMEN BIJDRAGE(N)

geld

Het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen van de gemeente Graft-De Rijp en het versterken van de onderlinge betrokkenheid!

De fusiegemeenten ontvangen een extra uitkering. Dit bedrag wordt in 2014 in gelijke delen (à € 633.000) uitgekeerd aan de drie gemeenten. Elke gemeente heeft eigen keuzes gemaakt in de besteding. Instellingen/verenigingen van de zeven kernen in Graft-De Rijp zijn gevraagd om gezamenlijk per kern één aanvraag (mogelijk bestaande uit meerdere onderdelen/projecten) te formuleren voor een eenmalige bijdrage. De hoogte van het bedrag waar per kern aanspraak op gemaakt kan worden, is vooraf bepaald naar omvang van de kern.

lees meer

Informatieavond Wonen, Verkeer en Vervoer

logo

De stuurgroep Fusie Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer nodigt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van harte uit voor een informatieavond over de gemeentelijke herindeling met als speciaal thema wonen, verkeer en vervoer. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 9 september van 19.30 tot 21.30 uur in ’s Lands Welvaren, Westeinde 2, Schermerhorn.

lees meer

SAMEN BIJDRAGE(N)

geld

Voor instellingen en verenigingen!
Het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen van de gemeente Graft-De Rijp en het versterken van de onderlinge betrokkenheid!

 

lees meer

Graft-De Rijp sluit 2013 af met een positief saldo

Geld

De gemeente Graft-De Rijp sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van € 482.000. Dat blijkt uit de jaarrekening 2013. Wethouder Pieter Dijkman: “Graft-De Rijp gaat financieel gezond richting de herindeling per 1 januari 2015. En daar zijn we erg trots op. Wij presenteren dan ook graag deze jaarrekening van Graft-De Rijp, die deze op donderdag 3 juli 2014 behandelt.”

lees meer

Beleidsarm: de nieuwe raad is aan zet vanaf 2015

Financiële uitgangspositie vanaf 2015 goed voor nieuwe gemeente Alkmaar.

De colleges Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer hebben de concept voorjaarsnota 2015-2018 aan de drie gemeenteraden aangeboden.

Op 1 januari 2015 is de herindeling een feit. Met de voorjaarsnota wordt een gezond financieel perspectief meegegeven aan de nieuwe gemeente. Volgens de huidige ramingen zijn er de komende jaren tot 2017 geen nieuwe bezuinigingen nodig. 

lees meer

Lekker varen? Ook op het water gelden regels!

De zomer komt er aan. De laatste maanden hebben we al volop kunnen genieten van heerlijke temperaturen. De bootjes zijn weer opgeknapt en in het water gelaten. Varen is natuurlijk erg leuk, daar kan je van genieten. Iedereen op zijn of haar eigen manier: met de kano, roeiboot of motorboot, met een groep of alleen. Als het weer het even toelaat, neemt de drukte op het water ook toe. Houdt iedereen zich aan de regels op het water en aan de waterkant, dan blijft het ook voor iedereen genieten. Bij de gemeente zijn al meerdere meldingen van overlast binnengekomen met betrekking tot snelheid en geluidsoverlast van jongeren in bootjes. De politie houdt toezicht op de naleving van de regels en gaat de komende periode ook bekeuren.

lees meer

Grofhuishoudelijk afval

Let op:  Aan het laten ophalen van grofhuishoudelijk afval zijn kosten verbonden. U kunt ook uw afval gratis brengen naar:

lees meer

Nieuws

lees meer
hoog contrast