Gemeente Graft-De Rijp

Welkom bij de gemeente Graft-De Rijp


Op deze pagina vindt u de belangrijkste persberichten van de gemeente. Voor meer persberichten klikt u op "Nieuws" onder de categorie "Actueel".


 

Informatieavond Wonen, Verkeer en Vervoer

logo

De stuurgroep Fusie Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer nodigt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van harte uit voor een informatieavond over de gemeentelijke herindeling met als speciaal thema wonen, verkeer en vervoer. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 9 september van 19.30 tot 21.30 uur in ’s Lands Welvaren, Westeinde 2, Schermerhorn.

lees meer

Oud papier inzameling vanaf 20 september 2014

krant
Wethouder Joop Klukhuhn en de verenigingen Arti, Poparti en Rijper IJsclub hebben afspraken gemaakt voor het gezamenlijk ophalen van oud papier in gemeente Graft-De Rijp. Het initiatief hiervoor kwam van de verenigingen. Tot 1 september werd oud papier opgehaald door de Zangertjes uit Volendam.
lees meer

Markt 18 september op het Wollandje

markt

In verband met de kermis op het Jan Boonplein, vindt de markt op donderdag 18 september plaats op het Wollandje.

lees meer

Gemeenteraads(herindelings)verkiezingen 19 november 2014

verkiezingen

Op 19 november 2014 zijn er in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het gevolg van een herindeling (fusie) van deze gemeenten per 1 januari 2015. Hieruit ontstaat één nieuwe gemeente: Alkmaar. De Wet algemene regels herindeling (Arhi) bepaalt dat de herindeling ingaat op 1 januari 2015. De verkiezingen worden daarom in het najaar voorafgaand aan de datum van herindeling gehouden.

 Alle informatie over deze verkiezingen leest u op www.alkmaar.nl/verkiezingen.

lees meer

Uitnodiging aanvragers SAMEN BIJDRAGE(N)

geld

Het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen van de gemeente Graft-De Rijp en het versterken van de onderlinge betrokkenheid!

De fusiegemeenten ontvangen een extra uitkering. Dit bedrag wordt in 2014 in gelijke delen (à € 633.000) uitgekeerd aan de drie gemeenten. Elke gemeente heeft eigen keuzes gemaakt in de besteding. Instellingen/verenigingen van de zeven kernen in Graft-De Rijp zijn gevraagd om gezamenlijk per kern één aanvraag (mogelijk bestaande uit meerdere onderdelen/projecten) te formuleren voor een eenmalige bijdrage. De hoogte van het bedrag waar per kern aanspraak op gemaakt kan worden, is vooraf bepaald naar omvang van de kern.

lees meer

Schapenstal Eilandspolder mag blijven staan

eilandspolder

Natuurlijk-biologisch veehouder Raymond Zijpheeft rechtsgeldig zijn nieuwe schapenstal opgericht op zijn agrarisch bouwperceel in de Eilandspolder, gelegen naast het Oostdijkje. Regelmatig is door de Stichting Open Polders opgemerkt dat Raymond Zijp misbruik heeft gemaakt van het recht door over te gaan tot het bouwen van de betwiste schapenstal. Dit is juridisch in ieder geval niet aan de orde. Er is gebruik gemaakt van de omgevingsvergunning activiteit bouwen.

lees meer

Gemeente Graft-De Rijp en Parkmanagement De Volger ondertekenen intentieovereenkomst

de volger

Wethouder Pieter Dijkman en Rene Veerman, voorzitter van het Parkmanagement, ondertekenden de intentieovereenkomst en een beheerovereenkomst op dinsdag 26 augustus op het bedrijventerrein De Volger in De Rijp.

lees meer

Vacature / Gemeente Alkmaar zoekt:

Alkmaar
Twee burgerleden en twee plaatsvervangend burgerleden (m/v).
lees meer

Geen oud papier inzameling op donderdag 4 september!

krant

Op donderdag 4 september kunt u uw oud papier niet op de stoep zetten. Het wordt deze dag niet opgehaald. Wanneer u dat wel kunt doen en meer informatie over het aanbieden van oud papier, leest u volgende week in De Uitkomst.

lees meer

Start bouwrijp maken De Pauw

de pauw

De afgelopen jaren is gewerkt aan de plannen voor woningbouw in De Pauw. Op dit moment het bouw- en woonrijp maken van de eerste fase. Deze eerste fase is het meest zuidelijke deel van het gebied en omvat totaal 31 woningen. Aannemersbedrijf Schot Infra gaat de infrastructuur aanleggen en zoals bekend gaat Smit’s Bouwbedrijf zorgen voor de bouw en verkoop van de woningen.

lees meer

SAMEN BIJDRAGE(N)

geld

Voor instellingen en verenigingen!
Het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen van de gemeente Graft-De Rijp en het versterken van de onderlinge betrokkenheid!

 

lees meer

Graft-De Rijp bezoekt Zuid-Korea voor uitwisselingsprogramma

Het beeld van Jan Janszoon Weltevree pronkt hier in De Rijp. Menigeen weet dat exact hetzelfde beeld ook te vinden is in Seoul, Zuid-Korea. Dat was het land waar Weltevree zo’n vierhonderd jaar geleden belandde en waar hij uiteindelijk een machtige positie wist te verwerven als adviseur van de Koning. Door contact met een andere Nederlander uit die tijd, Hamel uit Gorinchem, is het bestaan van Weltevree en het land Korea bekend geworden hier in het Westen, hier in De Rijp.

lees meer

Graft-De Rijp sluit 2013 af met een positief saldo

Geld

De gemeente Graft-De Rijp sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van € 482.000. Dat blijkt uit de jaarrekening 2013. Wethouder Pieter Dijkman: “Graft-De Rijp gaat financieel gezond richting de herindeling per 1 januari 2015. En daar zijn we erg trots op. Wij presenteren dan ook graag deze jaarrekening van Graft-De Rijp, die deze op donderdag 3 juli 2014 behandelt.”

lees meer

Beleidsarm: de nieuwe raad is aan zet vanaf 2015

Financiële uitgangspositie vanaf 2015 goed voor nieuwe gemeente Alkmaar.

De colleges Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer hebben de concept voorjaarsnota 2015-2018 aan de drie gemeenteraden aangeboden.

Op 1 januari 2015 is de herindeling een feit. Met de voorjaarsnota wordt een gezond financieel perspectief meegegeven aan de nieuwe gemeente. Volgens de huidige ramingen zijn er de komende jaren tot 2017 geen nieuwe bezuinigingen nodig. 

lees meer

Lekker varen? Ook op het water gelden regels!

De zomer komt er aan. De laatste maanden hebben we al volop kunnen genieten van heerlijke temperaturen. De bootjes zijn weer opgeknapt en in het water gelaten. Varen is natuurlijk erg leuk, daar kan je van genieten. Iedereen op zijn of haar eigen manier: met de kano, roeiboot of motorboot, met een groep of alleen. Als het weer het even toelaat, neemt de drukte op het water ook toe. Houdt iedereen zich aan de regels op het water en aan de waterkant, dan blijft het ook voor iedereen genieten. Bij de gemeente zijn al meerdere meldingen van overlast binnengekomen met betrekking tot snelheid en geluidsoverlast van jongeren in bootjes. De politie houdt toezicht op de naleving van de regels en gaat de komende periode ook bekeuren.

lees meer

Grofhuishoudelijk afval

Let op:  Aan het laten ophalen van grofhuishoudelijk afval zijn kosten verbonden. U kunt ook uw afval gratis brengen naar:

lees meer

Nieuws

lees meer
hoog contrast